linnoyvind
Linn og Øyvind
30. juli 2015
lineogkim
Line og Kim
15. august 2015
Show all

Claudia og Thomas

claudiaogthomas

I Hole kirke sa Claudia og Thomas ja til hverandre 8. august 2015.
Vi fikk være med hele den fantastiske dagen.

Etter en nydelig vielse i Hole kirke gikk ferden videre til Kleivstua i en snerten rød veteran.
Værgudene smilte også denne lørdagen og satte den breømmelige prikken over ien på plass.